Vyhledávání


Kontakt

Služby HB s.r.o.
Horní Bečva 550
Horní Bečva
75657

571 645 318

E-mail: sluzbyhb@post.cz

POŘÍZENÍ NOVÉ TECHNIKY

05.05.2011 06:52

 

POŘÍZENÍ NOVÉ TECHNIKY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY HB s.r.o. HORNÍ BEČVA

V dubnu roku 2010 jsme se rozhodli zpracovat projekt na „ROZŠÍŘENÍ SEPARACE ODPADŮ V OBCI HORNÍ BEČVA“.  O zpracování projektu jsme požádali společnost ENVIprojekt s.r.o. ze Zlína, která v oblasti odpadového hospodářství s naší obcí již několik let spolupracuje. Tento projekt byl zaměřen na zdokonalení sběru a třídění jednotlivých složek komunálního odpadu v obci Horní Bečva.    Záměr byl zpracován na dodávku techniky  a to nákladní automobil s hákovým nosičem kontejnerů a  hydraulickým nakládacím jeřábem,   3 ks kontejnerů o objemu  10 m3 a 1 ks kontejneru 5 m3 na složky separovaného odpadu a dodání mostní váhy do sběrného dvora. Na tento projekt byla zpracována žádost o poskytnutí podpory ze  Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt byl na Státním fondu životního prostředí ČR schválen, přičemž byly schváleny uznatelné náklady projektu ve výši  4 431 545,- Kč, z této částky byla přiznána Službám HB s.r.o. finanční podpora  z rozpočtu Státního fondu živ. prostředí ve výši  598 258,58 Kč a z Fondu soudržnosti, který je dotován z prostředků  Evropské unie, ve výši  3 390 131,92 Kč. Služby HB s.r.o. se budou na tomto projektu podílet částkou  443 154,60 Kč. V dubnu roku 2011 byl celý projekt dokončen, veškerá technika a zařízení byla dodána a je zařazena  v provozu Služeb HB s.r.o. 

    Milan Bordovský    -    Služby HB s.r.o.