Vyhledávání


Kontakt

Služby HB s.r.o.
Horní Bečva 550
Horní Bečva
75657

571 645 318

E-mail: sluzbyhb@post.cz

ODPADOVÉ CENTRUM V PROVOZU

18.03.2011 06:27

 

ODPADOVÉ CENTRUM V PROVOZU

 

Od začátku letošního roku zajišťují Služby HB s.r.o. provoz nového odpadního centra, které je určeno pro obyvatele obce Horní Bečva.

Pro přiblížení pohledu na práci v odpadovém hospodářství uvádíme několik nejnovějších informací ohledně vybudovaného a dodaného zařízení.

 

 

S příchodem jara stoupá zájem občanů o sběrný dvůr

 

   První jarní den už klepe na dveře a nabádá k úklidu v našich obydlích. Že máme v domcích, chatách, chalupách, hotelích i penzionech dost odpadu, který nepotřebujeme, o tom svědčí zvýšený zájem o služby nově vybudovaného odpadového centra.

 

 

  Moderní ekologický stánek se obci podařilo vybudovat ve spolupráci se zlínskou společností ENVIprojekt, která již pátým rokem pomáhá zejména obcím na Moravě s projektovou přípravou a také se získáváním dotací z Operačního programu Životní prostředí. Uznatelné náklady na výstavbu nového odpadového centra o rozloze 3 404 m2 a roční kapacitou 398 tun  v Horní Bečvě dosáhly téměř 16,4 miliónů korun, z nichž Evropská unie uhradila prostřednictvím Operačního programu životní prostředí celkem 14miliónů korun. Státní rozpočet České republiky poskytl 700 tisíc korun a obec Horní Bečva se na investici podílela více než 1,5 miliónem korun.

Pro svoz separovaného získala obec v roce 2010 za podpory dotace z Operačního programu Životní prostředí nové svozové vozidlo.

V letošním roce během měsíce března a dubna očekávají ještě Služby HB s.r.o. v rámci dotací z  Operačního programu Životní prostředí dodání  nákladního vozidla na převoz kontejnerů a taky dodávku 3 ks velkoobjemových kontejnerů na separovaný odpad.


 

 Sběrný vůz na separovaný a komunální odpad.

 

Ve sběrném dvoře je k dispozici sedm velkoobjemových modrých kontejnerů na dřevo, sklo, plast, pneumatiky a další nepotřebný odpad, který se dá využít následnou recyklací.

Osm nádob je určeno pro separovaný odpad. Každý Hornobečvan v průměru vytřídí ročně 13 kg plastu, 12 kg skla a 5 kg papíru.

Nádoby a kontejner budeme podle potřeby a možností doplňovat.

 

Miroslav Polách, který se o provoz sběrného dvoru stará, nám ukázal také přístřešek pro nebezpečný odpad. Specielní box je zde například i pro zářivky.

 

Postupně se zaplňuje i dřevěný domek, který je určen ke skladování vyřazených počítačů, televizorů, bílé techniky a dalších nepotřebných elektrozařízení.

 

 

Obyvatelé, kteří mají v Horní Bečvě trvalé bydliště, spolu s místními chataři a chalupáři využívají služby moderního sběrného dvora bezplatně. Ovšem za předpokladu, že platí rádně poplatky za komunální odpad do obecní pokladny.  Za loňský rok občané s trvalým bydlištěm v Horní Bečvě přispěli na odpadové hospodářství částkou 806 778 korun, chataři 230 000 korunami, majitelé hotelů, penzionů a ostatní původci odpadu, jež jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce,  zaplatili 465 000 korun. Přesto obecní pokladna dotovala likvidaci odpadů částkou ve výši 797 000 korun.

  

Protože v areálu odpadového centra bude vybudována i nová kompostárna,  z evropských prostředků byly rovněž pořízeny stroje pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Než budou plně využívány jsou dočasně umístěny v tomto dřevěném přístřešku...

 

… a je mezi nimi i kypřič kompostu.

 

 

Jaká je provozní doba sběrného dvora?

Pondělí: 13 - 16 hodin

Středa:     8 - 11.30 hodin , 13 - 16 hodin

Sobota      8 do 12 hodin.

 

Text a foto:MTA