Vyhledávání


Kontakt

Služby HB s.r.o.
Horní Bečva 550
Horní Bečva
75657

571 645 318

E-mail: sluzbyhb@post.cz


Služba 1

-       -   Svoz a likvidaci komunálního a složek vytříděného komunálního odpadu

-       -   Údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství a hřbitova

-       -   Provoz veřejného vodovodního řadu

-       -   Provoz veřejného kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod

-       -   Údržbu a opravy obecních komunikací

-       -   Práce zajišťující hospodářskou činnost pro správu lesů v majetku obce

-       -   Zajištění veřejného osvětlení na obecních komunikacích

-       -   Provozování a obsluhu plynových kotelen v budovách, které jsou ve správě obce