Vyhledávání


Kontakt

Služby HB s.r.o.
Horní Bečva 550
Horní Bečva
75657

571 645 318

E-mail: sluzbyhb@post.cz

Vítejte na stránkách firmy Služby HB s.r.o.

Společnost Služby HB s.r.o. vznikla na základě usnesení 17. řádného zasedání zastupitelstva obce Horní Bečva, konaného dne 12. dubna 2001, v obchodním rejstříku zapsána 5. června 2002. Vznikla transformací z příspěvkové organizace Služby obce Horní Bečva.                                           

Statutárním orgánem společnosti je jednatel, do této funkce byl navržen a dne 5. června 2002 v obchodním rejstříku zapsán Milan Bordovský a Josef Blinka.

Organizace zajišťuje převážně práce (cca 80 % celkové činnosti) vyplývající z povinností zabezpečení provozů a infrastruktury obce, jedná se zejména o

-          Svoz a likvidaci komunálního a složek vytříděného komunálního odpadu

-          Údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství a hřbitova

-          Provoz veřejného vodovodního řadu

-          Provoz veřejného kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod

-          Údržbu a opravy obecních komunikací

-          Práce zajišťující hospodářskou činnost pro správu lesů v majetku obce

-          Zajištění veřejného osvětlení na obecních komunikacích

-          Provozování a obsluhu plynových kotelen v budovách, které jsou ve správě obce

Společnost má ve svém vlastnictví techniku potřebnou pro provádění výše uváděných činností – speciální automobil na sběr a odvoz komunálního odpadu, nákladní automobil , 2 ks traktorů s přídavným zařízením na údržbu komunikací, odvoz materiálu a práci v lese, cisternu na odvoz fekálií, techniku na údržbu zeleně, stroj na provádění výkopových prací, 9 ks velkoobjemových kontejnerů a další menší technické vybavení potřebnou pro naši činnost a taky síť elektrorozvodů pro provoz veřejného osvětlení.                                                                                                           Do budoucna by se naše společnost chtěla více specializovat a zdokonalit na úseku odpadového hospodářství obce, především v oblasti třídění komunálního odpadu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.  Zajišťuje provoz sběrného dvora odpadů obce Horní Bečva. 

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Novinky

POŘÍZENÍ NOVÉ TECHNIKY

05.05.2011 06:52

ODPADOVÉ CENTRUM V PROVOZU

18.03.2011 06:27

Nový kukavůz

31.10.2010 13:59